Hải sản nhà mình nay có các mặt hàng sau ai ăn inbox cho mình hoặc ĐT : 0978776278 or 01676677656 Du

Hải sản nhà mình nay có các mặt hàng sau ai ăn inbox cho mình hoặc ĐT : 0978776278 or 01676677656 Du
♨ Thu nguyên con 210k 1kg
♨ Thu khúc 260k 1kg
♨ Cá giò nguyên con 200k 1kg
♨ Cá giò khúc 250k 1kg
♨ Rạm 170k 1kg
♨ Tôm rảo loại to 300k 1kg
♨ Tôm rảo vừa 280k 1kg
♨ Bề bề nõn thịt loại to 300k 1kg
♨ Bề bề nõn thịt loại nhỡ 280k 1kg
♨ Bề bề trứng 330k kg
♨ Mực ống loại 12 con 1kg 180k 1kg
♨ Mực mai loại trên 2kg 1 con 250k 1kg
Free với bán kính 4km
See Translation