Gần đây Giang có dẫn một nhóm bạn đi tour trải nghiệm văn hóa Sami ở nơi tận cùng thế giới

Gần đây Giang có dẫn một nhóm bạn đi tour trải nghiệm văn hóa Sami ở nơi tận cùng thế giới. Bản thân Giang tất nhiên luôn đón nhận mọi bất ngờ trong mọi chuyến đi, và xem đó như một cơ hội để thử thách và trải nghiệm bản thân. Nhưng tất nhiên, không phải ai cũng có suy nghĩ như vậy, đặc biệt là những bạn lần đầu đi du lịch trải nghiệm kiểu này.
Vậy nên lẽ ra Giang phải làm rõ tư tưởng này trước khi dẫn đoàn, nhưng vì ỷ lại rằng ai đi những chuyến như thế này mà lại không chuẩn bị sẵn tâm lý như thế nên đã vô tình bỏ qua. Rốt cuộc, xảy ra chuyện có bạn không vừa ý nên muốn kiện mình rồi hăm cho lên báo rồi tố cáo.
Đúng là lòng người…