FB nó nhắc lại chuyện kinh dị 5 năm trước

FB nó nhắc lại chuyện kinh dị 5 năm trước
Đêm hôm nóng nực phi xe lên tít đỉnh Suối Giàng dựng lều ngủ, ngắm trăng sao nhậu nhẹt đến khuya, tàn cuộc mình chui lên xe nằm, còn 2 ông tướng nữa rúc vào lều ngủ. Sáng dậy có chú dân tộc ghé qua gõ cửa xe hỏi han 1 lúc rồi bảo cái ụ đất ngay sát xe mày này là mộ đấy, đầu ở phía này, chân phía này… Ối quỷ thần thiên địa ơi, đêm qua nằm ngủ ngay chân người chết, cách có mấy tấc đất, hiu hiu