Đúng như dự đoán của mình cách đây 1 năm

Đúng như dự đoán của mình cách đây 1 năm, dự án bán kỳ nghỉ của Alma đã lên VTV!
1 căn hộ ven biển như Alma ở Nha Trang giá khoảng gần 4 tỷ, tuy nhiên với việc bán sở hữu kỳ nghỉ giá từ 14.000$ đến 20.000$ / 1 tuần nghỉ trong 38 năm, có thể trao đổi với hàng nghìn điểm du lịch trên toàn thế giới ( trong nước thì phí đổi tốn gần 400$/ kỳ) Quố tế thì cao hơn nữa ( mình k nhớ chắc) , sau 1h tư vấn thì mình nhẩm ra căn hộ của Alma nếu bán tối đa sẽ có giá khoảng 16 -20 tỷ!
Trái ngang ở chỗ, có hàng nghìn khách hàng đã sở hữu kỳ nghỉ này từ 2013 mà khu Alma giờ này mới chỉ làm xong móng và lên đc vài tầng, dự là còn nhiều năm nữa chưa thể đi vào hoạt động! Trong khi tiền của khách đã trả và mỗi năm muốn đi nghỉ vẫn phải mất tiền!
Dã man thật!