“”Đúng là câu chuyện lun lun nghe từ 2 phía

“”Đúng là câu chuyện lun lun nghe từ 2 phía,chỉ từ 1 phía nên chẳng xác định đc điều gì!!
Nhà nhà ai ai cũng phán quyết kiểu như đúng rồi,hay mình cũng như là người trong cuộc,rồi anh hùng bàn phím…blaa ..blaaa””
—————————————-
Trên đời “con bỏ mẹ” thì rất nhiều nhưng ngược lại “Mẹ bỏ con” thì rất ít.vì thế cho nên đừng phán xét ai 1 cách tuỳ tiện và vô căn cứ.
Qua đây cũng cảm thấy bít ơn các mạnh thường quân đã có lòng hảo tâm,hy vọng tình thương của mng đặt đúng nơi đúng chỗ!!
P/s: bản thân tôi cũng chưa tin được những bài báo lá cải này ,hy vọng bài báo này là hoàn toàn đúng sự thật!!