Điên đầu với những con số

Điên đầu với những con số, nợ nợ, có có … chắc mình chọn nhầm nghề nên giờ cứ đến tháng 3 hàng năm là khốn đốn , lao đao, có lần còn hộc máu mắt vì thức đêm liên tục một tuần để làm cho xong … Vậy mà cũng hành nghề được những 26 năm qua … mình phục mình quá cơ …
P/s. Nếu được chọn lại chắc sẽ chung thủy với nghề du lịch để được đi săn ảnh khắp nơi … đau đầu quá … bị tự giam trong phòng đành lôi hình cũ ra xem lại …
Thấy nhớ Team Cao Bằng … nhớ cả các thợ săn khắp nơi …
Hello there ! Everybody are Ok ?