ĐÊM THU

ĐÊM THU
Hoa sữa nồng thơm suốt phố dài
Anh đi sương lạnh ướt đầm vai
Trăng xa vời vợi như em đó
Đơn lẻ bên trời ngóng đợi ai?
Hà Nội, 10.1976
VŨ ĐÌNH HUY
AUTUMNAL NIGHT
Milk flowers hotly scented throughout the long street
I walked with cool dew dripping wet my shoulders
The moon is so far away like you
Alone at the horizon, for whom are you waiting for
Hà Nội, 10.1976
VŨ ĐÌNH HUY – Translated by VŨ ANH TUẤN
EM ĐI
Trở lại căn phòng mới vắng em,
Còn đây hương ấm thoảng êm đềm,
Từ nay khoảng trống mênh mông mãi,
Thương nhớ dâng đây như bóng đêm!…
Hà Nội, 5.1977
VŨ ĐÌNH HUY
YOU LEFT
Going back to the room from which you’re absent
I still flashingly felt your soft and warm scent
From now on, the emptiness will be eternally immense
Regrets arose high like the night shadow!…
Hà Nội, 5.1977
VŨ ĐÌNH HUY – Translated by VŨ ANH TUẤN
THƯ EM
Thư em lấp lánh bên đèn
Như trong nắng sớm triều lên sóng ngời.
Tình em như biển bồi hồi
Nâng thuyền anh đến chân trời ước mơ!
Hà Nội, 20.7.1977
VŨ ĐÌNH HUY
YOUR LETTER
Your letter sparkled beside the lamp
Like the glaring tide that rose in the morning sunlight
Your love is like the fretty sea
Lifting my boat to the dreamy horizon!
Hà Nội, 20.7.1977
VŨ ĐÌNH HUY – Translated by VŨ ANH TUẤN