(Dating)

(Dating) – Đợt trước tao từng bảo các mày là tao thu xếp cho uv hẹn hò bằng 1 chuyến đi du lịch là tao phải kiểm tra cả chu kì kinh nguyệt của uv nữ, tư vấn làm sao cho thuận tiện, dùng thuốc gì? Book địa điểm nào? Loại bao cao su nào rẻ mà tốt, mùi gì dễ dị ứng??? Ôi đéo gì tao nghĩ tao còn hơn cả bố mẹ ứng viên í.
(Vì là lần hẹn đầu và ko biết có chén ko nhưng cứ chuẩn bị).
Lũ 7X, 8X rất vô giáo dục về Giới tính
Còn lũ 9X thì học nhanh và hiếu động, chủ quan nên thành ra đối tượng nào tao cũng phải nhắc.
Nhắc xong, chu đáo xong tao lại thấy #nhạt. Giá con người ta có thể yêu mến nhau tới mức lao vào nhau và mọi thứ trở thành vô nghĩa.
Đã – Lăn – Tăn thì stop luôn, mọi hành động đều là sự vớt vát thừa thãi có chăng là mục đích Sex đơn thuần.
Uv lớn cả rồi, thích thì lao vào nhau, lao xong chán lại tạch, nhưng cần nhất là rung động thực sự để “lao vào nhau”.
——
Tóm lại là tao mệt,
Tao ko muốn sắp xếp gì nữa. Hẹn first date cafe tao đã nát mẹ nó óc ra chọn quán rồi. Kiểu đéo gì cứ ra rả “lâu lắm ko ra đường, ko cập nhật quán xá”… ts, bảo sao các mày bị #ế