Danh sách Workshop J SMOOTH 12/9

Danh sách Workshop J SMOOTH 12/9 – 13/9 :
1. hùng : battle tactics + choreography
2. tuyên : wave
3. dương xoăn : wave + battle tactics
4. sơn : wave
5. thiện : battle tactics
6. ngọc : wave
7. andrew : waving
8. An : battle tactics
9. Hoàng : waving
10. thành : wave
12. Dương quá : battle tactics
13. Tiến : battle tactics
14. Fat G : Wave
15. Vũ hữu phước : Wave
16. Hiếu : wave + battle tactics + choreography
17. Đình Lâm : waving
18. Thắng Long : waving +choreography
Mọi người ai chưa có tên inbox lại CK nhé , mai workshop waving và battle tactics ai chưa đăng kí thì đừng chờ đợi nữa nhé ^^