Cứ 25 người bạn gặp trên đời thì có 1 người là kẻ độc ác

Cứ 25 người bạn gặp trên đời thì có 1 người là kẻ độc ác, đây là thống kê khoa học.
Mình chỉ thêm 1 góc nhìn như sau: Trong số 24 người còn lại, sẽ chia làm 2 nhóm: một là đứng lên chống lại cái ác, và thứ hai là làm ngơ với cái ác. Thực ra, nhóm thứ hai sẽ chiếm phần lớn, vì họ nghĩ không phải việc của họ, hoặc sợ bị thù ghét hoặc whatever gì đó. Nhưng làm ngơ, bằng lòng, đồng tình, bao che với cái ác cũng là một tội ác.
Cho nên, mình kết luận lại (theo nghiên cứu của giáo sư Mèo Ba Màu) cứ 25 người bạn gặp trên đời thì không chỉ có 1 người là kẻ ác đâu, có thể có tới 25 người đều là kẻ ác nếu 25 người đó đi theo 1 kẻ ác.
Vì vậy, chọn đúng người để tin là một lựa chọn quan trọng trong đời. Chọn sai, thì thôi – để cuộc đời dạy cho một bài học.
Còn mình, mình lựa chọn: thứ nhất cố gắng để không làm kẻ ác. Thứ hai, nếu kẻ ác xâm phạm đến mình và người mình yêu thương, mình sẽ chiến đấu. (Chứ chưa dám nói là sẽ chống lại tất cả kẻ ác).
TGM sẽ ra mắt sớm 2 quyển sách này!
See Translation