con người ta dần hoàn thiện bản thân theo đúng con người mình

con người ta dần hoàn thiện bản thân theo đúng con người mình

1 1 1 1  
con người ta dần hoàn thiện bản thân theo đúng con người mình.
Bới lại đống ảnh, thấy hồi tóc còn chấm vai cách đây mấy năm mà rùng mình.
Nhìn ảnh mình tóc dài tự mình cũng thấy có thể lẫn với 1 triệu phụ nữ khác trên thế giới nếu không chú thích đây là Đỗ Hương.
Tôi đi tém lại đây.
Tịt mít quyết tâm tóc dài khi ngắm lại ảnh cũ.
Bây giờ mới thấy đàn ông hay thật. 1 triệu người chỉ may ra có 2 đến 3 người yêu phụ nữ tóc ngắn.
Các chị em cứ để tóc dài cho nữ tính mới mong được yêu, rồi sau đó hãy cắt nhé.
Tôi nhìn lại tôi mới biết tại sao mấy năm trước cả tên và mặt mình mà hơn nửa thế kỷ vẫn không thấy quen thuộc, không yêu bản thân.