Có thể 1 số ng k đồng tình khi bên ekip quay chtrinh thực tế này

Có thể 1 số ng k đồng tình khi bên ekip quay chtrinh thực tế này

Có thể 1 số ng k đồng tình khi bên ekip quay chtrinh thực tế này.
Nhưng đv mình nó cũng k hẳn là quá đáng.
Xem xong nó cũng cho ta rút đc nhiều bài học
“Riêng cá nhân mình,bản thân mình và Facebook của mình” cũng k dám đánh giá bất kì ai nhưng như thế thì k thể đc
uhm thì mỗi ng mỗi hoàn cảnh,mình thì cũng ko giàu có hay đẹp đẻ gì nhưng như thế là k k k thể chấp nhận đc!!! Ai có chọi gạch thì cũng vẫn nói như thế!!!
Câu cuối cùng trong clip dành cho ng iu mình nếu giống như thế là Say Good Bye!!!