Có thánh phán với mềnh dư lày:

Có thánh phán với mềnh dư lày:
– Năm nay ông hạn sao Thái Bạch, sẽ quét sạch cửa nhà. Đừng có làm ăn gì, cứ ăn chơi thôi. Vì ko ăn chơi cũng hết tiền, cũng nợ nần chồng chất. Không đùa!
– Ơ thế thì giờ cứ ăn chơi thôi nhể, ko chơi cũng mất tiền thì tội mẹ gì ko chơi?
.
.
.
.
P/s: Thằng Ngỗng vốn nó là thằng vô thần vô thánh và éo tin vào thế lực nào hết á. :))
Chính thức dốc lực. SBG.
Hỏng ông sẽ đổ cho cái thằng Thái Bạch mẹ gì đấy. :))