Có cô bé kia nhan sắc cũng tầm trung bình

Có cô bé kia nhan sắc cũng tầm trung bình, đi làm gặp một đối tác Người Thái Lan, cô ấy nói về Thái Lan một cách am hiểu, thế là không những ký được hợp đồng, mà anh khách đấy mê, đeo đuổi và cưới luôn! Biết ra thì anh ấy là một Triệu Phú Đô La, sướng luôn!
Hỏi ra mới biết là tại cô bé kia đọc Facebook Anh Tư Sang nên đã để dành tiền đi du lịch Thái Lan từ hồi sinh viên và yêu quý đất nước này nên tìm hiểu khá kỹ càng!
Vậy đó, trong khi có 3 người bạn của cô ấy chê Facebook Anh Tư Sang, có người bị block, thì giờ này còn ế nhệ, dù đẹp hơn cô ấy, có cô còn bị bồ đánh bầm mặt luôn!
Đó là sự khác biệt giữa đọc và không đọc FB Anh Tư Sang, đơn giản dễ hiểu mà! Nói ra thì giống như tự khoe ngại ghê, nhưng mà sự thật nó vậy! Hehe
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >