CMG

CMG.ASIA kỹ niệm X năm thành lập với #SuperXPrize
1 siêu ‘báo đốm’ Jaguar XE Prestige đỏ
2 Ducati Monster đỏ
4 chuyến du lịch đến thành phố diễm lệ nào đấy ở Châu Âu mà bạn chọn với vé Business Class nhẹ nhàng thôi.
CMG.ASIA is organizing the largest ever fitness and life enhancement celebration in Vietnam! To celebrate our 10 year of Making Life Better, we will be giving away prizes in the value of over 5.5 billion VND, including 1 Jaguar super sports car!, 2 Ducati Monster super bikes and 4 business class flights to any major city in Europe!
On our 10 Year Anniversary, CMG.ASIA and its group of family companies want to say thank you and we love you to our loyal clients. This is our way of giving back and our clients chance to win amazing gifts.
Spread the word today!
—-
CAMPAIGN DETAILS
PRIZES:
1st prize A Jaguar XE Prestige, worth 2,450,000,000 VND
2nd prizes: Ducati Monster 821 motorcycle to 2 lucky winners worth 1,370,000,000 VND each
3rd prizes 4 individual Business Class Flights to Europe with Turkish Airlines, worth 100,000,000 each
#SuperxPrize #XYMLB #CMGASIA #MAKINGLIFEBETTER
Vi Vân Võ Việt Phương (Brian) Sierra Zarate Dobson Lê Linh Nhi Huyen Vũ Tiến Đinh Khoa Nguyen Hoang Anh Nguyen Ha Thanh Mint Hue Nguyen Nguyễn Minh Thiện Phuong Tieu Nguyen Nick Trịnh MaiLan Le Linh Ta Ben Ho Ben Đỗ Vien Tu Trinh Vi Nguyen chọn giải gì?
from: Người phụ nữ trẻ trung yêu động vật có đốm và rất yêu màu đỏ with love.