Chị mí chả gái

Chị mí chả gái

1  
Chị mí chả gái, chạ bít chiều chuộng em gái. Mình chỉ bảo con rê cụ của mẹ: anh mua cái đồng hồ ý cho em, đúng như thế.
Anh rê cụ đồng ý chứ mình có ép đâu. Thế mà chị gái lị mắng mình: em ý chả út, chỉ giỏi bắt nạt anh chị, có giỏi ra ngoài bắt nạt thiên hạ ý.
Mình đâu có ngu. Phải giữ giá chứ.
Hôm nay cay mắt sớm. Đi ngủ để mơ mai có đồng hồ mới. Hí hí.
Chắc tăm phần tăm người có ý định mua dây đồng hồ cho em gái sẽ mua cả đồng hồ.
Em xinh ngoan thế kia mà.