CHÁN LÀM THƠ

CHÁN LÀM THƠ.
Lẩn thẩn rồi ngày cũng chán thơ.
Âu sầu bỏ mặc những niềm mơ.
Ăn ngon cứ thảnh thơi ngơ ngẩn.
Mặc ấm không còn nghĩ vẩn vơ.
Ngủ sớm chào Phây… say giấc điệp.
Lẹ mau gác bút …tỉnh chơi cờ.
Lai rai rượu chút khi gần bạn.
Tâm tĩnh lòng ngay, khỏi thẫn thờ.
Sáng… 5.5.2017
TMH.
* Chợt buồn khi bạn bỏ làm thơ.
&%&%&%
CHÁN CHÊ LUẬT ĐƯỜNG.
Nghĩa khí cạn rồi hết ý thơ.
Bạc đầu đường luật mỏi mòn mơ.
Ngắm ánh sao vàng ca ngớ ngẩn.
Nhìn màu lá đỏ hát vu vơ.
Chán phông hí họa vùi canh bạc.
Chê cảnh bon chen lấp ván cờ.
Bút lông thay kiếm mài thương hận
Khóc bạn đường thơ khuất bóng thờ!
Nguyen Tai Nhan
Sáng… 5.5.2017