Chạm mốc 1

Chạm mốc 1.5 năm đi học xa nhà cũng là lúc 2 biến cố xảy ra cùng lúc – 2 người quan trọng đã không thể và không còn muốn ở bên. Trong đó, người thân đã đi tới một nơi thật xa vì quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” và một người không muốn tiếp tục để tiến tới tương lai xa hơn. Nhưng, cuộc sống luôn chứa đựng những biến cố, những bất ngờ như thế, có lúc dồn dập chẳng để ta kịp trấn tĩnh lại sau cơn đau trước đó. Những điều ấy mỗi người đều có thể phải trải qua, có chăng khác nhau ở thái độ tiếp nhận. Tôn trọng những “điều bình dị mang tính quy luật” là một lẽ nên làm.
Ở một nơi rất xa vẫn đang có 3 người luôn mong và hướng về Melbourne. Mạnh mẽ để bước tiếp thôi…
See Translation