Chả cần đọc báo

Chả cần đọc báo

1  
Chả cần đọc báo – cứ đọc FB là biết hết chính trị văn hóa đời sống xã hội.
Dưng mà thề, buồn cười lắm ý.
Đúng là đoàn vệ quốc chúng ta từ nhân dân mà ra…
Dân sao chính thể thế.
Chính thể Sao thì dân y Như thế.
Xem phim vui cực.
Thế mà cứ chửi nhao mí chống đối nhao, khi thông minh y dư nhao, vì giải pháp xử lý tình huống giống nhao quá.
Chém nhau xong thì vẫn: xin và cho.
Bùn cừi quá.
vài tư tưởng vỉa hè còn bùn cừi nữa.
Tớ chả cai FB – để đọc cho vui, ai ít tương tác không like không còm thì tớ xóa kết bạn để còn thêm bạn mới, dù cũng chả nhiều bạn.
Dạo này bớt nhiều phết và thêm cũng khá