Cập nhật tình hình các điểm vui chơi du lịch : Tam Đảo

Cập nhật tình hình các điểm vui chơi du lịch : Tam Đảo, Sapa, Mẫu Sơn, mộc Châu, Công viên Thủ Lệ …
Có người đi từ 5h sáng thì 12h mới tới nơi , trải được chiếc chiếu lấy cơm nắm ra ăn xong 2h đi về 11h đêm mới về tới nhà