Cạnh nhà mình có nhóm các bà cụ

Cạnh nhà mình có nhóm các bà cụ, buổi chiều tập trung tập hát, toàn hát các bài “nhạc đỏ:”
– Lá cờ Đảng
– Quảng Bình quê ta ới
– Tiếng đàn Ta lư
– Cây Kơ-nia
– Những Cô Gái Mở Đường…
Nghĩ bụng, như này mà gặp mấy bác bạn Phây của mình thì hay nhỉ, các bác chẳng chửi cho túi bụi, “giờ nào rồi mà hát những bài đó…”
Nhưng đến giờ nghỉ giải lao, chính các bà cụ đó nói chuyện thời cuộc hay cực:
– Hết tiền, chúng nó định tăng giá xăng 8 nghìn 1 lít…
– Chỗ nào cũng cướp đất, đấy, trong Mỹ Đức cạnh quê em, dân bắt cả công an…
– Quê chị trong miền Trung bây giờ đói lắm, đi đánh cá toàn bị bắt. Mà đi xa tận Úc…
Ngẫm ra nhiều khi, cái ta thấy, chưa chắc đã là như ta tưởng.