CẢNH BÁO VIỆC VI PHẠM MỐC GIỚI QUỐC GIA

CẢNH BÁO VIỆC VI PHẠM MỐC GIỚI QUỐC GIA
Một nhóm người trẻ đi du lịch đã có hành vi phá hoại mốc quốc giới, quy định tại điều 14, chương 1, Luật Biên giới Quốc gia 2003.
Cụ thể: Chữa số hiệu mốc 423 thành 428 để chụp hình lưu niệm.
(mốc 428 chóp nhọn, do phía VN xây dựng, nằm dưới sông Nho Quế, rất khó đi; mốc 423 chóp bằng do phía TQ xây dựng, nằm ngay ven đường tỉnh lộ từ Đồng Văn vào cột cờ Lũng Cú, Hà Giang).
Đây là hành vi nghiêm trọng bởi cột mốc quốc giới phân định ranh giới lãnh thổ, đánh dấu chủ quyền Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Việc làm sai lệch thông tin, tự ý sửa chữa cột mốc có thể bị xử lý bởi cơ quan điều tra hình sự quân đội và các quy định pháp luật.

* Các cụ An ninh quân đội lại có việc làm òi!.
* https://m.thuvienphapluat.vn/…/Hiep-dinh-quy-che-quan-ly-bi…