CÁI NÀO ĐÁNG BẢO VỆ

CÁI NÀO ĐÁNG BẢO VỆ ?
Theo qui định khi đi xe máy ra đường phải đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cái đầu, vì cái đầu của mỗi cơ thể được xác định là quan trọng nhất!
Điều này rất đúng. Chính vì vậy mà bác nông dân này cả đời chả đi xe máy cũng đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cái đầu nếu như không may trâu lồng bị ngã…!
Nhưng có những dân tộc trâu ko cưỡi mà xe máy cũng chẳng đi nên đâu cần đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt là với đàn ông, họ coi cái gì làm nên danh hiệu “đàn ông” thì cái đó là cái quan trọng nhất và cần được bảo vệ một cách chắc chắn; Cho dù có chuyện tệ hại gì xảy ra nhưng “cái làm nên danh hiệu của người đàn ông” vẫn phải còn nguyên vẹn !
Thấy ai cũng đúng cả!
Bài học rút ra là bạn thấy cái gì của bạn QUAN TRỌNG thì hãy bảo vệ nó nha.
Ps: Ngày mới, tuần mới lv hiệu quả, an toàn và vv nhé các bạn.