Các anh em nghệ thuật cho em hỏi chút ạ

Các anh em nghệ thuật cho em hỏi chút ạ

1  
Các anh em nghệ thuật cho em hỏi chút ạ.
Ví như bày ảnh trong triển lãm nhất thiết cứ phải đều tăm tắp ngay hàng thẳng lối xem mới đúng quy trình và hợp mắt, đúng bài bản, hay tuỳ mình mà người xem tự do cho mắt nhảy nhót ạ.
Em hỏi nghiêm túc vì em không có giáo dục chuyên môn trực quan, mà em cũng không thích đi đều bước mí đứng nghiêm.
Nếu là quy tắc chung thì em tiếp tục tìm hiểu. Còn kệ mày lôi thôi chúng tao không xem thì em cũng nghiên cứu em.
Rút ra: treo tranh ảnh cùng cỡ có nhất thiết ngay hàng thẳng lối không ạ?
Em béo nên không ưa đồng phục lắm nhưng sợ bị xa lánh.
Ảnh chỉ có tính đi kèm stt