Buồn rồi cũng qua

Buồn rồi cũng qua

1  
Buồn rồi cũng qua
Vui rồi sẽ hết
Luân phiên ái ố
Thế mới sướng đời
Nóng đổ mồ hôi
Nhìn quanh toàn mệt
Giật mình ra phết
Ngỡ mình là… Tiên
Vui cứ triền miên
Buồn không bến đậu
Thoảng cơn nhiệt xốc
Rồi lại vô vi
Chẳng tham sân si
Tránh xa hậm hực
Đau cũng không tức
Chết kệ số trời
Đôi khi bồi hồi
Lắc đầu trấn tĩnh
Cả đời mặc định
Bên ngoài bản thân
Không thuộc quyền mình
Thả trôi vô định
Cái gì quý báu
Chẳng mất đi đâu
Vàng bạc đồng thau
Thời gian không đổi
Nhuộm màu tóc bạc
Không ̣thay sắc tình
Tim trong lồng ngực
Đập nghe thình thình
Gió thổi bốn bề
Gió thổi bốn bề
Ai nghe
Ai thấu…
Đ.H
4/5/2017
Café mất ngủ
Hà Nội phố cũ
Đêm cuối…
Lá rơi.