Bỏ qua và dễ tính được rất nhiều điều

Bỏ qua và dễ tính được rất nhiều điều

1  
Bỏ qua và dễ tính được rất nhiều điều, nhiều thứ đến vô vi, thế mà có một điều kinh kinh hãi hãi (biết là rất không nên đổ đồng) thì ăn vào máu như mặc định thành kiến, cứ nghe phát là buông súng chạy.
Kết luận: không bao giờ thành vĩ nhân hay lãnh đạo được vì điểm yếu quá lộ.
Chúc cả làng ngủ ngon.
Hình như mùa mưa đến rồi.
Tối nay sg lại có mưa quất rát má khi đi đường nhưng quyết không mặc áo mưa vì cây rất thơm.
Thích thích là.
Hình ảnh không có tính minh hoạ.