Bà ngoại tôi

Bà ngoại tôi, thời trẻ làm thanh niên xung phong chỉ có mong muốn là mai sau cuộc sống mọi người sẽ tốt đẹp hơn, bà ngoại tôi nhận huân chương kháng chiến hạng nhì.
Ông ngoại tôi, đã mất, theo tiếng gọi của non sông đất nước, tham gia đánh giặc ngay trong lòng địch Quảng Ngãi, ông vào Đảng năm 24 tuổi, rồi tập kết ra Bắc. Ông cũng chỉ mong đất nước thống nhất, độc lập, ông nhận huân chương kháng chiến hạng nhất.
Niềm tin là sức mạnh khủng khiếp nhất, có niềm tin sẽ làm được tất cả. Thế hệ ông, bà tôi có niềm tin mạnh mẽ vào Đảng vào dân tộc. Niềm tin nhân dân được ví như chiếc nỏ thần, đừng để đánh mất nỏ thần niềm tin nhân dân hay rơi vào tay giặc, nguy khốn lắm thay!