# 16

# 16
Bộ phim vô tình trở thành nhân chứng về cái chết của họa sĩ Bahman Mohassess, một huyền thoại của Mỹ thuật Hiện đại Iran. Hai tháng quay phim này cũng là hai tháng cuối đời của người họa sĩ. Ông đã biến mất khỏi giới nghệ thuật, đi du lịch và sống ẩn cư trong khoảng 30 năm. “Chiều” theo ý muốn của người làm phim, ông sửa soạn vẽ tác phẩm cuối cùng của mình, theo một đơn đặt hàng của hai nghệ sĩ Iran vốn hâm mộ tác phẩm của ông.
Mối quan hệ của người làm phim và nhân vật thể hiện rất rõ và phim cũng giải thích một phần cách thực hiện của nó, bởi vì Bahman Mohassess không phải là một ‘diễn viên’ dễ điều khiển. “Tôi không hiểu cô muốn làm phim về tôi như thế nào! Nếu phim này có một chủ đề thì tôi muốn biết tôi đóng vai trò gì trong phim. Bởi vì tôi luôn nói rằng: Điều quan trọng nhất không phải cái mà ta muốn diễn đạt mà là diễn đạt như thế nào. Tôi muốn biết cấu trúc, hình dạng bộ phim cô muốn làm. Bắt đầu như thế nào, nó kể những chuyện gì và nó kết thúc ra sao.”…
Đoạn phim cô đạo diễn giải thích ý đồ của mình thì được lồng nhạc, máy chỉ quay phản ứng của ông. Bởi vì cấu trúc phim theo dự tính của đạo diễn có hay ho đến mấy thì cái chết đột ngột (và thảm khốc) của nhân vật đã làm đảo lộn tất cả. Có lẽ bộ phim khi dựng đã có một chủ đề hơi khác so với dự tính ban đầu nhưng vẫn là một phim chân dung hay và sâu sắc.