一带一路。

一带一路。
“Nhất đới – Nhất lộ”. “Một vành đai – Một con đường”.
Tiếng Anh gọi tắt là OBOR.
(Hồi 2001 tôi học tiếng Trung, nhưng chữ thầy đã trả hết cho thầy. Có khi phải học lại.)
“OBOR Or Not OBOR”?
Khi gần 70 quốc gia đăng ký tham gia, bao gồm các quốc gia bao quanh Việt Nam, chẳng có lý gì nước ta đứng ngoài nhìn, tự cô lập.
Tham gia quá đi chứ!
Ai đó nuối tiếc TPP? Tiếc làm gì, khi người khởi xướng nó đã tự bỏ cuộc?
Bức ảnh này đẹp 🙂
http://tuoitre.vn/…/dien-dan-vanh-dai-va-con-d…/1315008.html