Hoa Nhĩ Cán tím hay còn gọi là Rong ly tím (tên khoa học là Lentibulariaceae) loài thủy sinh chìm

[easyinstagramfeed]