Nếu trúng cử

Nếu trúng cử, vênh váo: Đấy chúng mày cứ chửi thoải mái, tao vẫn có chức có quyền nhé. Donald Trump còn bị xỉa xói suốt ngày mà vẫn làm tổng thống oai cực!
Nếu không trúng cử: Ôi xồi mình là Việt Nam nước nhỏ mà, đấu sao lại các nước lớn! Thua là chuyện dễ hiểu, quan trọng là mình dám đi thi.
Nếu trúng cử, cả đám đang bám theo vuốt đuôi sẽ được thơm lây.
Nến không trúng cử, đám vuốt đuôi sẽ rụng bớt, còn lại vài đứa tùy mức độ anh còn đem lại cho chúng tôi lợi ích gì.
Chuyện đó quá dễ hiểu và nó là chân lý trong cái xã hội zombie này rồi. Nói mấy cũng không giải quyết được gì.
Nhưng ta là con người đàng hoàng, không thể hạ mình xuống mức dân trí của zombie được. Ta cần có quan điểm rõ ràng khi mà đất nước này, xã hội này mãi vẫn ở đáy của sự phát triển.
Nhà to, xe đẹp, ăn ngon, mặc đồ hiệu, du lịch bét nhè, dãy số dài trong tài khoản cũng chỉ ở lưng chừng tháp Maslow thôi.
Nốt tút này rồi mấy hôm nữa chỉ nói chuyện phim ảnh, bia bọt, du hí cho nhẹ người. Cái tút này sẽ nhắc nhở bọn zombie là dù tôi có xuống lưng chừng tháp thì cũng là hạ mình tạm thời để giữ cân bằng cho cuộc sống trong cái hệ sinh thái ô nhiễm này, chứ tôi không phải zombie mà các bạn đòi nhờn mặt. Khi cần, những người trên đỉnh tháp sẽ kéo Tú lên để nhổ bọt xuống đầu zombie đấy.
Mình cũng không hoàn hảo nhưng chẳng ngại mang tiếng chuyên viên bóc phốt. Không có con cái nên cũng chả phải lo phúc đức cho ai. Chỉ lo giống nòi Việt Nam giờ là 92 triệu người mờ mắt vì những giá trị ở đáy tháp.
“Thời buổi giá trị đảo lộn, chả biết đường nào mà lần.” _ trích kịch Đời Cười
#nọng_trong_người

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *