Chỉ có thể ở

Chỉ có thể ở…… SaiGon
“”“Sự tử tế của người dân Sài Gòn rất mạnh mẽ. Nó giống như mạch nước ngầm. Nếu người ta tin và biết số tiền ủng hộ đó không được rơi rớt đồng nào hết thì họ sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Chúng tôi gọi tiền ủng hộ là tiền thiêng liêng. Dù 1.000 đồng thì chúng tôi cũng công khai”, ông Nam Đồng nói.””

3 Comments

 1. Ga Daubac says:

  Đóng góp thiết thực cải thiện môi truòng sống cho người nghèo mới quan trọng

  1. Nguyễn Văn Đực says:

   Góp ít cũng là góp

 2. Ga Daubac says:

  Ý tôi là A4 với tư cách là sếp bự có đk, khả năng đóng góp lớn (quyết sách) nhưng rẩt tiếc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *